Foto CD-ROM

Binnen enkele jaren zal onder redactie van de Stichting Geologisch Instituut Amsterdam bij Uitgeverij Pangea een unieke CD-ROM uitgeven worden met foto's van het Geologisch Instituut, haar bewoners en van excursies en veldwerk.

 

excursie naar Twente (1940)

 

U kunt vast uw exemplaar van de foto CD-ROM reserveren door overmaking van € 25,- aan de

Stichting Geologisch Instituut Amsterdam, o.v.v. foto-cd

en even een e-mailtje te sturen ter extra bevestiging. U moet wel zelf bijhouden dat u dit betaald hebt en een bewijs van betaling bewaren en bij de hand houden om aanspraak te maken op de cd, mocht deze te zijner tijd daadwerkelijk verkrijgbaar zijn.