uitgesteld: SGIA bijeenkomst vrijdag 18 maart 2022

Vrijdag 18 maart 2022 reünie

Programma

18.00 uur Ontvangst met aperitief in de Sportkantine van ASV SWIFT (Plantage Parklaan 20A te Amsterdam)

19.00 uur Openingswoord door de voorzitter prof. dr. Jan-Diederik van Wees

19.15 uur Instituutslezing uitgesproken door Ignace van Campenhout, getiteld:

              “Rotterdam van kabels tot karboon”

20.00 uur Diner buffet met schier onbeperkt drinken

Donaties
Omdat we de reünie doorschuiven naar 18 maart 2022, schuiven we ook de reeds gedane of geïnde donaties voor 2021 door. 
Mocht u uw donatie 2021 toch teruggestort willen krijgen, stuur dan een mail naar info@sgia.nl. Geef daarin aan uw donatie 2021 terug te willen krijgen, dan gebeurt dit direct op uw verzoek; stuur in de e-mail wel uw IBAN mee en volledige naam en liefst ook uw adres en e-mailadres voor in onze administratie. We hebben niet van elke reünist een actueel e-mailadres.

De jaarlijkse minimale bijdrage bedraagt € 40,-. Een hogere bijdrage is zeer welkom. U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage vóór 1 maart 2022 te voldoen: 

Overmaken op ING-rekening IBAN NL65INGB 000 5965 805 t.n.v. SGIA, te Amsterdam.

Corona-situatie

Er zijn geen corona-maatregelen voorzien. Blijf thuis bij klachten of ziekte en denk aan elkaar.

We hopen u binnenkort in groten getale weer te ontmoeten, op vrijdag 18 maart 2022.