Promotie Willem Langenberg

 

Willem Langenberg verdedigde zijn dissertatie over 'Polyphase Deformation in the Eastern Sierra de los Filabres North of Lubrin, SE Spain' op 26 april 1972 in Amsterdam, Nederland. Deze bekende stomme film is nu bewerkt en er zijn toespraken aan toegevoegd.
Deze film is geproduceerd door Peter Heyen, die ook deel uitmaakt van de cast (naar echte Bergman-traditie). Cinematografische redacteur: Pei-Ling Wang.

 

Het promotiediner van dr. Willem Langenberg met al zijn gasten: