Entree tot 110 jaar geologie aan de UvA

 

110 jaar Geologie aan de Universiteit van Amsterdam 1876 - 1988

 

Deze website omvat een geschiedenis van personen en maatschappij in de 110 jaar tussen 1876 en 1988. Deze geschiedenis speelt zich voornamelijk af op het Geologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, dat in mei 1934 werd geopend. 

Dit Instituut is heden ten dage nog steeds een imposant, stijlvol gebouw aan de Nieuwe Prinsengracht met kenmerken van haar creatie in de dertiger jaren. Het boekje 'Paleis der gesteenten' wijdt zich geheel aan dit gebouw.  

 

 

Het SGIA bestuur heeft geen invloed of betrokkenheid gehad bij vorm en inhoud van deze website presentatie, en deze is mogelijk niet overeenkomstig de visie van het bestuur. Het kan niet worden uitgesloten dat - door het noemen van namen en het getoonde beeldmateriaal - mensen zich gekwetst kunnen voelen. Als dit zo is, kunnen zij dit aangeven (per e-mail: info@sgia.nl) en zal het bestuur zich inspannen tekst en beeldmateriaal aan te laten passen of te verwijderen door de auteurs.

 

 - Naar de tekst -