In memoriam Bruno van Moerkerken

 

18 mei 1961 – 19 januari 2024

Op vrijdag 19 januari overleed onze vriend en bestuurslid van het eerste uur Bruno van Moerkerken. Hij was al geruime tijd ziek, maar dat weerhield hem er niet van om jaarlijks de reünie de Amsterdamse geologen voor te bereiden en mooie reizen te maken.

De Stichting Geologisch Intituut Amsterdam (SGIA) is Bruno van Moerkerken zeer dankbaar voor zijn bijdrage in het oprichten van de SGIA en de cruciale en verbindende rol die hij al meer dan 30 jaar heeft als bestuurslid in de organisatie van onze jaarlijkse symposia voor oud-geologie studenten van de UvA vanaf de oprichting in 1988. Dankzij Bruno’s inzet, organisatietalent en creativiteit zijn de bijeenkomsten een uniek platform voor wetenschappelijke inspiratie en sociale verbinding voor een -met het verstrijken der jaren- merendeels bejaard publiek (er is geen nieuwe aanwas van reünisten, de UvA sloot in 1988 de deuren voor geologie studenten). De bijeenkomsten worden ieder jaar druk bezocht, met al decennia lang gelijke bezoekersaantallen van rond 70 personen, en worden zeer gewaardeerd, vooral vanwege de sociale functie in het verbinden van mensen en het kunnen delen van dierbare herinneringen.

Bruno studeerde af op zijn veldwerk in Zuid-oost Spanje waarbij hij het Ballobano-Cucharon complex bestudeerde. Ballabona Cucharon was Bruno's pseudoniem voor talrijke columns voor de wijkkrant van de Oostelijke Eilanden en de Czaar Peterbuurt in Amsterdam. Na zijn studie werkte Bruno kort voor de Shell en verbleef daarvoor enige tijd in Drenthe en Gabon. Daarna werkte Bruno als zelfstandig allesdoener, onder andere voor de gemeente Amsterdam, waar hij onder andere het stadsbestuur adviseerde over de toepassing van geologische stenen voor de Dam.

Al tijdens zijn studie trouwde Bruno met studiegenoot/bestuurslid van SGIA Anna. Samen met Anna en andere studiegenoten vormde hij het Instituut voor Pre-Alpiene Studies, waarmee diverse artikelen over de Pyreneeën werden gepubliceerd. Jaarlijks organiseerde Bruno een Ardennen-weekend, waar naast het uitdragen van onze geologiekennis, de uitnodigingen voor de jaarlijkse SGIA-reünie werden ingevouwen en geadresseerd.

Bruno heeft zijn eigen uitgeverij Pangea waar vele boeken werden uitgebracht. Samen met Paul Veeken schreef Bruno het boek Seismic stratigraphy and depositional facies models. Verder maakte Bruno films over geologische onderwerpen.     

In 2021 ontving Bruno uit handen van burgemeester Femke Halsema een Koninklijke Onderscheiding voor zijn al zijn verdiensten voor de (Amsterdamse) samenleving.

We gaan Bruno enorm missen als vriend, bestuurslid, verbinder, en we wensen zijn vrouw Anna en kinderen Paloma en Leeuw alle sterkte.

Het bestuur van Geologisch Instituut Amsterdam

Jan-Diederik, Bart, Christoffel en Igor