Reünie 25 november 2022

Programma

18.00 uur Ontvangst met aperitief in de Sportkantine van ASV SWIFT (Plantage Parklaan 20A te Amsterdam)

19.00 uur Openingswoord door de voorzitter prof. dr. Jan-Diederik van Wees

19.15 uur Instituutslezing uitgesproken door Wim Dubelaar: Steen in beeld. Van stadhuis tot paleis.

20.00 uur Diner buffet met schier onbeperkt drinken

Na afloop wordt het boek "Het Paleis der Gesteenten" uitgereikt. Verder wordt informatie gegeven over andere publicaties over het Geologisch Instituut, waaronder (de toegang tot) de website over 110 jaar Geologie aan de Universiteit van Amsterdam 1876 - 1988. Hier wordt nog de laatste hand aan gelegd.

Donaties
De jaarlijkse minimale bijdrage bedraagt € 45,-. Een hogere bijdrage is zeer welkom. U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage vóór 1 november 2022 te voldoen: 

Overmaken op ING-rekening IBAN NL65INGB 000 5965 805 t.n.v. SGIA, te Amsterdam.

Corona-situatie

Er zijn geen corona-maatregelen voorzien. Blijf thuis bij klachten of ziekte en denk aan elkaar.

We hopen u binnenkort in groten getale weer te ontmoeten, op vrijdag 25 november 2022.