SGIA bijeenkomst 18 maart 2022

32e Instituutslezing door Ignace van Campenhout, getiteld:
Rotterdam van kabels tot karboon