SGIA bijeenkomst 23 november 2018

30e Instituutslezing door prof. dr. Salomon Kroonenberg, getiteld:
Nieuwe ontwikkelingen in de geologie van het Guiana schild