SGIA bijeenkomst november 2015

27e Instituutslezing door dr. Pier de Groot getiteld:
Een eenvoudig verhaal met geschiedenis en anekdotes waar stabiele isotopen de leidraad zijn.