SGIA bijeenkomst november 2017

Instituutslezing uitsgesproken door Marcel van Schoor, getiteld:
De geologie van het minicontinent Avalonia: een ooggetuigenverslag uit de Ardennen en Marokko