Oproep oude foto’s uit ons werkgebied in Zuidoost Spanje

Door mijn betrokkenheid bij het cultuurlandschap van de Vechtstreek kwam ik in contact met  www.commonland.com een organisatie die zich ten doel stelt aangetaste ecosystemen te herstellen met duurzame landbouw. Door boeren, ondernemers, overheden, grondeigenaren, natuurorganisaties, financiers, enz. bij elkaar te brengen en daaruit een lokale organisatie op te bouwen. Dat doen ze nu op 4 plaatsen, 3 x om verwoestijning tegen te gaan (Zuid Spanje, Zuid Afrika en Australië) en in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied.

In het veenweidegebied leidde dat tot het oprichten vanWij.land (https://wij.land); in Zuid Spanje is daar AlVelAl (www.alvelal.net) uit ontstaan.

 

Het toekomstbeeld van de streek waar wij als Amsterdamse studenten inmiddels een halve eeuw geleden ons veldwerk deden, zag er somber uit. Het is er kurkdroog, er valt steeds minder regen, het is ontbost en overbegraasd. Er is geen werk, de jongeren trekken weg met leegloop tot gevolg. Er is weliswaar grootschalige amandelteelt, maar verwoestijning van het gebied rukt steeds verder op. Kortom een somber toekomstbeeld.

Dat beeld is drastisch gekanteld door ons bezoek in juni dit jaar.
In 2014 is AlVelAl begonnen als samenwerkingsverband waarbij zich inmiddels zo'n 200 ondernemers in een gebied van ruim 630.000 ha hebben aangesloten. Het doel is om door middel van regeneratieve ecologische landbouw en bodemherstel een gezonde agrarische economie en werkgelegenheid te scheppen en daarmee ook verwoestijning en verder landverlies tegen te gaan.

Wij waren bij een bijeenkomst waar een 20-tal jonge ondernemers rapporteerden over hun voortgang en ervaringen uitwisselden en waren onder de indruk van de professionaliteit, realiteitszin en veelheid aan betrokken disciplines. Ook bezochten wij de desolate familieboerderij van Alfonso Chico de Guzmán in La Junquera (Murcia). Na een korte carrière in business administration besloot Alfonso Chico zijn schouders te zetten onder het weer tot leven brengen van die landerijen.
De opdracht die deze mensen zichzelf hebben gesteld om de verwoestijning te stoppen, de bodem te verbeteren en het bodemleven weer terug te brengen en gezamenlijk het gebied en de economie weer gezond en tot leven te brengen, is enorm. Dat zal een lange weg zijn, want de achterstand is groot. Maar met de power van de individuele mensen en met de steun en het netwerk van AlVelAl moet het lukken.

 

Omdat er uit die tijd vrijwel geen foto’s bestaan, heb ik ze een enorm plezier gedaan met de scans van zo’n 100 foto’s die wij daar indertijd maakten van het leven, het werk en natuurlijk het landschap.
Het museum van Vélez Rubio organiseerde een avond waar ik de foto’s heb vertoond en mij op het hart werd gedrukt mijn medestudenten te vragen of zij foto’s zouden willen afstaan (of scannen) die het beeld van die tijd weergeven.

Maarssen, 24 november 2018
Steven de Clercq
declercq@vecht.nl    
06 460 11 499

Tags: