2020 Reünie gaat niet door

De reünie van 2020 gaat vanwege de Coronamaatregelen niet door. We hopen elkaar volgend jaar weer te zien en te spreken: de laatste vrijdag van november is dan 26 november 2021.

Om de komende tijd toch te kunnen mijmeren over het Geologisch Instituut, wordt het volgende boek van harte aanbevolen, geschreven door de geboren verhalenverteller Rob Verschure.

Verzameling Schrifturen van RH Verschure

Voor familie en vrienden bundelde Rob zijn geschriften samen als Verzameling Schrifturen van RH Verschure, waarin opgenomen Geologische Mijmeringen.
Hier alvast een voorproefje met zijn verhaal "Het Geschenk":

Het geschenk

Het Bestuur van de Geologische Studentenvereniging van Amsterdam (GVA) kreeg op een goede dag in het voorjaar van 1956 de mededeling dat de Hoogleraar-Directeur van het Geologisch Instituut van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, Professor Dr. Ir. H. A. Brouwer, hen wenste te ontvangen.
   Op het afgesproken tijdstip dienden wij, Praeses Charles Welter, Quaestor RoeI Murris en Abactis Rob Verschure, ons aan bij de secretaresse, Mevrouw Stam. Mevrouw Stam klopte eerbiedig op de deur van de werkkamer van 'de Oude', opende deze op een bescheiden kier na het luide commando "Entrez!" van de gevreesde man en kondigde fluisterend aan dat de 'Heren van het Bestuur' waren gekomen.
   In de wijd geopende deur trad Brouwer joviaal op ons toe en sprak: "Heren, treedt binnen. Ik ben blij dat u met mij komt spreken over het geschenk dat uw vereniging mij ter gelegenheid van mijn zeventigste verjaardag wil aanbieden. À propos, ik wil u gaarne voorstellen aan mijn broer:'
   Er rees uit een stoel een iets gezetter evenbeeld van Brouwer op, echter minder formeel gekleed, met een donkere zijden foulard om de hals en het air van een kunstenaar uit de tijd van Breitner, Mesdag en Weissenbruch.
   "Heren, ik wens als geschenk mijn geschilderd portret en mijn broer is zo goed dit schilderij te willen schilderen. Mijn broer is kunstschilder en hij is bereid het schilderij voor een vrienden prijs van zeshonderd gulden te vervaardigen:'
   Volkomen stupéfait waren wij,  slechts in staat iets te stamelen van: "Jazeker, goed, ja uitstekend, Professor:'

Lees hier verder

 

Vind je dit een leuk verhaal? Meer van dit soort verhalen van Rob Verschure staan in boekvorm verzameld en zijn ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag uitgebracht, verrijkt met enkele foto´s. Te bestellen (€ 14,50 plus porto) via deze link.