Het boek Paleis der gesteenten - nu te bestellen

Het boek "Paleis der Gesteenten"

In dit boek nemen Wim Dubelaar, Harm Rondeel en Kees de Jong u mee naar het imposante gebouw, het Geologisch Instituut Amsterdam aan de Nieuwe Prinsengracht. Dit gebouw is speciaal voor academisch onderwijs en onderzoek gebouwd en bevat gevelbeelden en materiaalgebruik die verwijzen naar de geologie.
Verlucht met vele foto's wordt de bouw in de jaren ‘30 besproken, de gebruikte gesteenten en hun afkomst worden beschreven en u krijgt een indruk van de stenen collectie en de wijze waarop deze is verzameld.

Reünie 25 november 2022

Wim Dubelaar

Programma 

18.00 uur Ontvangst met aperitief in de Sportkantine van ASV SWIFT (Plantage Parklaan 20A te Amsterdam)

19.00 uur Openingswoord door de voorzitter prof. dr. Jan-Diederik van Wees

19.15 uur Instituutslezing uitgesproken door Wim Dubelaar: Steen in beeld. Van stadhuis tot paleis.

20.00 uur Diner buffet met schier onbeperkt drinken

 

Veertig jaar scabreuse herinneringen aan het Geologisch Instituut

In 1943 richtte ik m'n eerste schreden naar het Geologisch Instituut.

Het was midden in de bezettingstijd en het gebouw was een soort gesloten vesting. Ná bellen deed een portier met een klein, half brilletje je open en om de hoogleraar-directeur te spreken te krijgen moest je van te voren audiëntie hebben aangevraagd. Die directeur deelde me eigenlijk alleen maar mee, dat ik met m'n studie kon beginnen, als ik dan wel even die loyaliteitsverklaring ondertekende.

 

 

 

Pioneers and Milestones of Indonesian Geology - Han van Gorssel

Han van Gorssel

Begin 2022 is een boekwerk van Han van Gorssel verschenen: ‘Pioneers and Milestones of Indonesian Geology’. Han is van het jaar 1965, afgestudeerd 1972, gepromoveerd bij Prof. MacGillavry in Januari 1975.
Het boek bestaat uit 4 delen, in totaal >1500 paginas en >2000 figuren.  Het bevat 238 korte hoofdstukken over het werk en de vaak dramatische levenslopen van de belangrijkste ‘geoscience’ pioniers in Indonesie tussen ~1820 en 1970 (119 Nederlanders, 52 Duitsers, 17 Zwitsers, 9 Indonesiërs en 10 andere nationaliteiten), alles geplaatst in historisch context.  

 

 

'Het geschenk' door Rob Verschure

Het Bestuur van de Geologische Studentenvereniging van Amsterdam (GVA) kreeg op een goede dag in het voorjaar van 1956 de mededeling dat de Hoogleraar-Directeur van het Geologisch Instituut van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, Professor Dr. Ir. H. A. Brouwer, hen wenste te ontvangen.
   Op het afgesproken tijdstip dienden wij, Praeses Charles Welter, Quaestor RoeI Murris en Abactis Rob Verschure, ons aan bij de secretaresse, Mevrouw Stam. Mevrouw Stam klopte eerbiedig op de deur van de werkkamer van 'de Oude', opende deze op een bescheiden kier na het luide commando "Entrez!" van de gevreesde man en kondigde fluisterend aan dat de 'Heren van het Bestuur' waren gekomen.  In de wijd geopende deur trad Brouwer joviaal op ons toe en sprak: "Heren, treedt binnen. Ik ben blij dat u met mij komt spreken over het geschenk dat uw vereniging mij ter gelegenheid van mijn zeventigste verjaardag wil aanbieden. À propos, ik wil u gaarne voorstellen aan mijn broer.'

Pagina's