'Het geschenk' door Rob Verschure

Het Bestuur van de Geologische Studentenvereniging van Amsterdam (GVA) kreeg op een goede dag in het voorjaar van 1956 de mededeling dat de Hoogleraar-Directeur van het Geologisch Instituut van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, Professor Dr. Ir. H. A. Brouwer, hen wenste te ontvangen.
   Op het afgesproken tijdstip dienden wij, Praeses Charles Welter, Quaestor RoeI Murris en Abactis Rob Verschure, ons aan bij de secretaresse, Mevrouw Stam. Mevrouw Stam klopte eerbiedig op de deur van de werkkamer van 'de Oude', opende deze op een bescheiden kier na het luide commando "Entrez!" van de gevreesde man en kondigde fluisterend aan dat de 'Heren van het Bestuur' waren gekomen.  In de wijd geopende deur trad Brouwer joviaal op ons toe en sprak: "Heren, treedt binnen. Ik ben blij dat u met mij komt spreken over het geschenk dat uw vereniging mij ter gelegenheid van mijn zeventigste verjaardag wil aanbieden. À propos, ik wil u gaarne voorstellen aan mijn broer.'

Oproep oude foto’s uit ons werkgebied in Zuidoost Spanje

Nos visitara Steve de Clerq

Oproep oude foto’s uit ons werkgebied in Zuidoost Spanje.  Door mijn betrokkenheid bij het cultuurlandschap van de Vechtstreek kwam ik in contact met  www.commonland.com een organisatie die zich ten doel stelt aangetaste ecosystemen te herstellen met duurzame landbouw. Door boeren, ondernemers, overheden, grondeigenaren, natuurorganisaties, financiers, enz. bij elkaar te brengen en daaruit een lokale organisatie op te bouwen. Dat doen ze nu op 4 plaatsen, 3 x om verwoestijning tegen te gaan (Zuid Spanje, Zuid Afrika en Australië) en in het Hollands-Utrechtse veenweidegebied.
 

 

Presque des Frères

Cees Egeler als alpinist

Een documentaire over de bijzondere vriendschap tussen de Franse alpinist Lionel Terray en de Nederlandse geoloog-alpinist Tom de Booij. Het duo vormt de bakermat van het Nederlandse alpinisme.

 

 

 

Pagina's